Khai trương site mới

Hôm nay ngày 24/12/04, trang web Duykham chính thưc khai trương 2 site mới:
http://dkcracks.blogspot.com/
Chia sẻ serial number, keygen, cracks,... của các phần mềm thông dụng.
http://dksoft.blogspot.com/
Thông tin sản phẩm phần mềm.
Rất mong được các bạn ủng hộ nhiệt tình!

Comments

duykham said…
Rất tuyệt!!!!
Good, good. good!

Popular Posts