Dec 25, 2004

Khai trương site mới

Hôm nay ngày 24/12/04, trang web Duykham chính thưc khai trương 2 site mới:
http://dkcracks.blogspot.com/
Chia sẻ serial number, keygen, cracks,... của các phần mềm thông dụng.
http://dksoft.blogspot.com/
Thông tin sản phẩm phần mềm.
Rất mong được các bạn ủng hộ nhiệt tình!

ph0wn CTF 2017 Write-up: Misc/helpxman - Stage 2 and 3

After successfully getting the flag of  Stage 1 , the challenge told us to continue looking for something interesthing from the app. After ...